Senaste nyheterna

Viktigt meddelande om Coronaviruset

Information till elever, vårdnadshavare & allmänhet om coronaviruset

Enligt rekommendationer och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten finns ingen anledning för friska elever/personal som kommer tillbaka från resor till riskområden eller vistats nära person som insjuknat i Covid-19 att stanna hemma, men personen behöver vara uppmärksam på symtom. Risknivåer och riktlinjer kan komma att förändras på kort tid.

Elever och personal som utsatts för smitta

Elever och personal som varit i riskområden eller vistats nära person som insjuknat i covid-19 och utvecklar symtom som hosta eller andra luftvägssymtom och feber så ska stanna hemma och ringa till 1177 för vidare info. Dessa personer ska inte gå till skolsköterskemottagning, vårdcentral eller akutmottagning. Detta för att man slussar alla misstänkta fall för provtagning till infektionskliniken för att eventuell smitta ska begränsas.

Information:
Rektor och skolhälsovården håller sig uppdaterade via Folkhälsomyndighetens och Region Örebro läns information.

Resor:
Vid frågor inför ev. kommande resor hänvisas till UDs rekommendationer.

Hygienrutiner:
För att minska smittspridningen och risken att själv smittas gäller allmänna hygienrutiner: att man nyser och hostar i armveck eller näsduk, undviker kontakt med händer i ansiktet, tvättar händerna ofta och noga enligt instruktionsfilm nedan:

https://youtu.be/vjkEb-3u1bE

Kontakt:
Vid frågor kontakta rektor:

070 2020 536

mathias.pettersson@educationgroup.se

 

Kontaktuppgifter

Tel nr: 019-321212

Mail: mail@educationgroup.se

Adress: Ormestagatan 4, Örebro

Hitta hit!

 

Kontakta oss

Om Education Group

Education Group Örebro AB riktar sin verksamhet mot arbetsmarknadsutbildningar, yrkesvux och specifika utbildningar utifrån företagsbehov.

Läs mer om oss, våra utbildningar och vår integritetspolicy!

Kontaktuppgifter

Tel nr: 019-321212

Mail: mail@educationgroup.se

Adress: Ormestagatan 4, Örebro

Hitta hit!

 

Skicka ett mail till oss

1 + 2 =